2020

SESSIÓ INAUGURAL

27 de novembre a les 10h, via zoom

Pablo Meira

Professor de Filosofia i Ciències de l’Educació. Universidade de Santiago de Compostela

Paco Heras

Conseller Tècnic de l’Área de Estrategias de Adaptación de la Oficina Española de Cambio Climático 

Teresa Franquesa 

Directora d'Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat de l'Àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

GENER

OBRIM EL CONGRÉS!

Mirades per a la transformació

Dimarts 26 a les 17 h, via Zoom

17.00

Benvinguda


Presentació dels
objectius del Congrés


Conclusions de
la sessió inaugural

17.20

El procés de participació del CNEA

Xavier Sabaté

Espai TReS

17.40

Dinàmica participativa en grups

18.45

Resum de la sessió
i cloenda

19.00

Fi de la sessió

© 2021 per Congrés Nacional d'Educació Ambiental