top of page

LA COMISSIÓ

Què és la Comissió del CNEA?

Missió

Objectius de la Comissió

La Comissió del CNEA és el grup de treball que té com a Missió vetllar per la implementació dels acords de la Declaració del II Congrés Nacional d’Educació Ambiental, que es recullen en els punts del seu Decàleg. 

La Comissió del CNEA deriva directament de la convicció, manifestada pels participants en el Congrés, que les propostes de la Declaració no es poden portar a terme sense el compromís ferm de les persones i les organitzacions vinculades a l’àmbit de l’educació ambiental.

En la mateixa línia, la Comissió del CNEA es constitueix com un espai permanent de reflexió i d’acció sobre l’educació ambiental a Catalunya.

 

La Comissió del CNEA està formada per representants de les administracions i de les entitats que organitzen el Congrés, i es constitueix de manera permanent en la mateixa mesura i amb la mateixa ambició que ho fa el Congrés.

Visió

La Comissió del CNEA aspira a ser el referent de l’educació ambiental des de tres perspectives:

 

 • Com a espai de treball col·laboratiu d’impuls al Congrés.

 • Com a nucli d’una xarxa d’agents de l’educació ambiental a Catalunya.

 • Com a espai permanent de reflexió i d’acció sobre l’educació ambiental.

Com a espai de treball col·laboratiu d’impuls al Congrés

 • Consensuar una visió de treball ambiciosa que permeti la definició de projectes i polítiques.

 • Idear projectes específics d’educació ambiental, en xarxa amb diferents agents.

 • Incidir en les polítiques públiques d’educació ambiental.

 • Impulsar projectes transformadors des de l’àmbit públic per incidir en l’arrel de les problemàtiques ambientals.

 • Incorporar professionals de la comunicació que aportin expertesa per tal de millorar l’impacte de la comunicació ambiental.

Com a nucli d’una xarxa d’agents de l’educació ambiental a Catalunya

 • Promoure el coneixement de les entitats i dels projectes que desenvolupen.

 • Afavorir el treball en xarxa per impulsar, consolidar i vincular projectes transformadors.

 • Compartir recursos amb les entitats en la mesura de les possibilitats de cadascú.

 • Facilitar el contacte de les entitats amb els àmbits polítics per afavorir projectes amb  gran capacitat de canvi.

 • Treballar amb les entitats els projectes i les properes edicions del CNEA, per tal que s’hi sentin involucrades.

 • Aprofitar la sensibilitat sostenibilista de la societat organitzada i canalitzar-la per al disseny de polítiques.

Com a espai permanent de reflexió i d’acció sobre l’educació ambiental

 • Revisar els principis i els valors de l’educació ambiental i afavorir la transformació social i cultural.

 • Incorporar l’educació ambiental al desenvolupaments de les polítiques, amb una mirada holística.

 • Valorar l’educació ambiental com a estratègia de pràctica comunitària i de resiliència, per combatre les emergències ambientals.

 • Presentar l’educació ambiental com una eina d’esperança en el context catastrofista actual, especialment en l’àmbit dels agents educatius.

 • Aprofitar els mitjans de comunicació per divulgar els reptes ambientals, els conflictes socials que se’n deriven i les solucions disponibles.

 • Desenvolupar funcions d’observatori de l’educació ambiental i oferir coneixement sobre la seva funció i valor.

COMISSIÓ ORGANITZADORA

Generalitat-Catalunya-d.png
diputacio-barcelona-d.png
Ajuntament-Barcelona.png
AMB_logo_1.png
scea-d.png
universitat-barcelona-d.png
bottom of page