top of page

EL CONGRÉS

CONGRÉS NACIONAL D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

CNEAgràfics

El Congrés Nacional d’Educació Ambiental (CNEA) és l’espai de trobada de l’educació ambiental a Catalunya, un entorn de treball per actuar davant dels reptes que ens planteja un món canviant i complex i per concebre solucions per a una societat més sostenible, corresponsable i justa.

Després de dues edicions, la primera (2018) amb el lema Teixir aliances per avançar en educació ambiental i la segona (2020/21) amb el lema De l’acció individual a la transformació col·lectiva, el
CNEA es consolida com a laboratori de síntesi de coneixement de l’educació ambiental a Catalunya. La segona edició es va cloure amb una Declaració que aplega les conclusions principals del Congrés, reunides de forma participada.

Des de 2022, el CNEA s’ha constituït com a Congrés permanent. Pretén, així, esdevenir l’espai natural d'anàlisi i reflexió dels actors de l’educació ambiental i cercar eines que permetin arribar a nous col·lectius i crear aliances innovadores per transitar del canvi individual a la transformació col·lectiva i estructural.

El Congrés permanent està gestionat i conduït per la Comissió del CNEA que vetlla per la implementació dels acords de la Declaració del CNEA i es constitueix com un espai permanent de reflexió i d’acció sobre l’educació ambiental a Catalunya.

El CNEA estructura el seu eix de reflexió al voltant de la cultura de la sostenibilitat, entesa com el conjunt de coneixements, valors i pràctiques que la ciutadania, tant individualment com col·lectivament, ha de desenvolupar amb responsabilitat, racionalitat i creativitat per afrontar les problemàtiques socioambientals i per defensar els drets bàsics de les persones dins dels límits ecològics del planeta.

Més enllà de les estratègies i els instruments que creen consciència de la gravetat de la crisi socioambiental, cal trobar maneres d’ajudar tothom a relacionar-la amb les decisions personals i col·lectives i cal explorar mecanismes per capacitar-nos per a l’acció transformadora. L’anàlisi crítica de l’entorn, la discussió de valors, la imaginació d’escenaris futurs, l’exploració d'alternatives, la presa de decisions de manera participativa, la construcció de respostes, l’execució d’accions cooperatives i l’avaluació dels resultats són aprenentatges clau en aquesta capacitació.

CNEA gràfics
bottom of page