top of page

EL GRUP IMPULSOR
D'APS-SC AMBIENTAL

El Grup Impulsor d’Aprenentatge Servei i Servei Comunitari Ambiental (APS-SC Ambiental) va néixer l’any 2017 per iniciativa de l’actual Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Som tècnics i tècniques de l’àmbit de l’educació ambiental. La nostra missió és donar a conèixer els projectes d’ApS ambientals i compartir sinergies entre les diferents administracions i entitats de Catalunya que treballen per impulsar aquests projectes.

Objectius

L’objectiu principal del Grup Impulsor d’APS-SC ambiental és donar a conèixer i promoure la realització de projectes d’aprenentatge servei ambiental i servei comunitari que permetin avançar en dos sentits:

  • De la sensibilització al compromís: moltes pràctiques educatives persegueixen la sensibilització i el canvi d’actituds. L’APS ambiental requereix a més el compromís d’una acció clara de servei a favor del medi.

  • ​De la reflexió global a l’acció local concreta: els projectes APS han de ser visibles i tangibles, sentits com a necessaris per a la població, realitzats a l’entorn proper i a l’abast real dels nois i noies.

A partir de l’any 2023, el Grup Impulsor d’APS-SC ambiental es constitueix com a grup de treball del Congrés Nacional d’Educació Ambiental amb dos objectius principals:

  1. Contribuir als principis de la Declaració sorgida del II Congrés Nacional d’Educació Ambiental a partir de línies de treball i accions del Grup impulsor.

  2. Ampliar l’abast de les accions del Grup Impulsor d’APS-SC ambiental a tots els destinataris del CNEA.


Les línies de treball del Grup Impulsor d’APS-SC ambiental de Catalunya són:

  • Fer xarxa

  • Visibilitzar més els APS-SC ambientals

  • Aportar més recursos

  • Donar més protagonisme a l’alumnat

Actualment formen part del Grup Impulsor

marca_gene.png
marca_diba.png
marca_amb.png
marca_ajbcn.png
marca_copec.png
marca_xesc.png
marca_xcn.png
marca_aps.png
marca_scea.png
bottom of page