top of page

Girona, 16 i 17 de novembre de 2018

Memòria I Congrés Nacional d’Educació Ambiental

El Congrés Nacional d’Educació Ambiental (CNEA) és l’espai de trobada de l’educació ambiental a Catalunya, un entorn de treball per actuar davant dels reptes que ens planteja un món canviant i complex i a concebre solucions per a una societat més sostenible, corresponsable i justa.

XARXES SOCIALS
bottom of page