DIGUES LA TEVA!

El CNEA és també un espai de  participació 

Tant si pots participar a les sessions com si no, podràs dir la teva a través del següent qüestionari.

ESPAI DE PARTICIPACIÓ

Temàtica/ques

PARTICIPACIONS

Autor: Xavier Xortó

Temàtica: Els reptes pedagògics, Cap a la cultura de la sostenibilitat

Tenim un gran repte pedagògic als escolars i a la societat en general per explicar la problemàtica dels incendis forestals d'avui dia, que va estretament lligat amb el canvi climàtic. Cal fer entendre que per més mitjans d'extinció d'incendis que tinguem mai seran suficients per aturar els grans incendis forestals que es es produeixen avui i es seguiran produint en un futur, mai vistos en la història per la seva virulència i magnitud. I per tant per aturar aquest problema cal gestió forestal sostenible, dinamització d'economies rurals sostenibles, ramaderia al servei del bosc, mosaics agroforestals, discontinuïtats de massissos forestals, etc... En definitiva cal una nova política forestal de país. Cal tenir en compte que la manera més senzilla, barata i eficaç per mitigar els efectes del canvi climàtic és la conservació dels nostres boscos com a reservoris de CO2.

Autor: Emma Quadrada

Temàtica: Reptes per a la transformació social 

Bon dia, La presa de consciència sobre un canvi necessari de relació amb l'entorn natural està augmentant. Considero que el retorn a l'àmbit rural és una tendència claríssima i que fins i tot els que decideixen quedar-se a viure a l'entorn urbà estan reclamant i acceptant els canvis de model de ciutat a favor de la naturalització i la descontaminació. Així doncs, crec que tenim un públic potencial més elevat que mai que aquest fet hauria d'acompanyar-se d'estratègies eficaces d'ampliació de públics de les activitats relacionades amb l'educació ambiental. Crec que la disposició de la ciutadania és més elevada i que cal trobar els nous canals i formats que els l'apropin. Els sentres d'educació ambiental i els seus professionals, en aquest sentit, haurien de fer un salt qualitatiu per adaptar-se als nous hàbits de les diverses tipologies de públics per anar més enllà dels habituals afins. Endavant! Moltes gràcies, Emma

Autor: Yakeli López

Temàtica: Cap a la cultura de la sostenibilitat 

Me interesa para tener más conocimiento relacionado con el medio ambiente.

Autor: Pere Vives Santa Eulàlia

Temàtica: La professió 

La importancia d'equiparar el reconeixement del professional EA amb el professional educatiu de la mateixa categoria professional.

Autor: Raquel Gomez

Temàtica: Reptes per a la transformació social, La professió, De la recerca a l’acció transformadora, Els reptes pedagògics, La crisi de la biodiversitat, El repte del clima, Cap a la cultura de la sostenibilitat, Participació i governança 

La comunicación y sus estrategias para hacer llegar a la sociedad y a los líderes la necesidad de actuación.

Autor: Lluís Pagespetit Blancafort

Temàtica: Els reptes pedagògics, Cap a la cultura de la sostenibilitat, Participació i governança

La implicació de tots els àmbits socials és fonamental per entendre la incidència de les nostres accions. Tenim un repte pedagògic de primer ordre vers l'establiment de dinàmiques participatives de planificació, per endegar propostes municipals i supramunicipals per implicar i incidir en els nostres hàbits socials, culturals, esportius, empresarials i comercials, per reorientar per via de la pràctica diària, la millora de les relacions entre nosaltres i nosaltres amb el medi.

Autor: Andrea Ripari

Temàtica: Reptes per a la transformació social, Els reptes pedagògics, Participació i governança

Somos personas que comunicamos valores. Construimos imaginario. Estoy absolutamente convencida de que como educadoras, somos esenciales en la transformación social que inevitablemente vendrá y se necesita. Por tal motivo cabe la reflexión y autocrítica de nuestra comunicación hasta hoy. Todo lo que nos pasa como sociedad tiene un punto de unión que son la explotación de los recursos y las personas. Debemos agruparnos, consensuar puntos y modelos pedagógicos y hacer injerencia politica. Necesitamos trabajar desde P3 A 6to como base absoluta de cambio. ...los valores se aprenden de pequeña señorita....decía una profesora de dcho internacional que tuve hace mucho. Dejar de contemplar la naturaleza como un todo externo y no asumirnos dentro de ella, nos trajo hasta aquí. Desde que nacemos debemos asumir que somos eco dependientes e interdependientes. Amar nuestro medio, cuidar lo que nos permite respirar,vivir es debatir sobre nuestro modelo económico, la feminización de la pobreza y el patriarcado, el estado de bienestar de unos a cambio de la degradación de otros etc, Esto también es educación ambiental.

Autor: Arnau Sendra

Temàtica: La professió, Els reptes pedagògics, Participació i governança

Com a joves creiem que el congrés pot esdevenir una plataforma per visibilitzar i dignificar la tasca dels educadors i educadores ambientals. Pensem que hem de trobar noves maneres (altres models) perquè no és fàcil que la ciutadania s'interessi per la ciència tal i com s'explica actualment. Esperem trobar en aquest congrés eines i recursos per despertar l'empatia cap al medi natural i la sostenibilitat i formes de participació ciutadana (reals i eficients) que ens condueixin a una acció transformadora. Text col·laboratiu escrit per: alumnes de 1r A d'Educació i Control Ambiental de l'Institut Rambla Prim.

Autor: Jordi Pujadas Ribalta

Temàtica: Reptes per a la transformació social

Agents de transformació social El llibre-anuari Agenda Llatinoamericana Mundial arriba a la 30a edició. Són trenta anys de denúncia profètica de les causes de les injustícies socials i dels problemes ambientals i de propostes alternatives. Ja des dels seus inicis l'Agenda va ser un instrument d'alliberament i de solidaritat entesa més enllà del sentit assistencial: la proclamació, la reivindicació i la implementació de la justícia. S'ha centrat en les causes dels pobres, dels indígenes, dels oprimits, de la igualtat de gènere, la defensa del medi ambient i contra les desigualtats socials. Una eina de pedagogia popular perquè les persones esdevenguem agents de transformació social. En aquesta línia, el fil conductor per l'any 2021 parteix de l'amenaça d'arribar a un punt de no retorn que pot desencadenar efectes climàtics, i canvis ambientals en general, tant grans que facin desaparèixer les condicions que van fer possible la vida humana al planeta Terra. Però hi ha esperança, i que això no sigui així està a les nostres mans, per això el títol formula un dilema: RETORN O NO RETORN. En els seus articles es denuncia el sistema capitalista neoliberal i el colonialisme que ha portat a una crisi global multifactorial: ambiental, financera, sanitària, de creences, refugiats climàtics, augment de l'escletxa social, periodisme mercenari i noticies falses, corrupció, trampes jurídiques, en definitiva una crisi civilitzatòria que fa evident que, en primer lloc, s'ha de protegir la vida. La pandèmia n'és sols un efecte. Hi ha un sol planeta i una sola salut lligada a la diversitat biològica i a les condicions ambientals. A més de les denúncies apuntades, proposa un intercanvi de coneixements i aprendre dels sabers indígenes. Aporta la cosmovisió cíclica del Pachakuti que té en compte el que és originari i allò que és nou, i del Sumak Kawsay, viure i conviure en plenitud. Cal una educació en valors ètics i estètics, acceptar els límits humans i del planeta i prioritzar la cura de les persones i de la natura. Proposa índexs orientadors, com la petjada ecològica per analitzar hàbits personals i col·lectius. Ningú hauria de tenir dret a sobrepassar la petjada equivalent a un planeta terra. S'analitza que si es complissin lleis i documents com els de doctrina social i ambiental de l'Església ja es faria un gran pas, però la realitat ha estat una altra. Al contrari, el fonamentalisme religiós en diferents variants, ha ajudat a arribar al poder governs d'ultradreta. Per això cal actuar amb esperança. Més enllà dels hàbits personals l'Agenda vol despertar una consciència col·lectiva. El moviment popular ha de liderar la defensa del planeta i de la vida. Es fa necessari articular una protesta global. Està a les nostres mans elegir governs populars que implementin mesures de decreixement i que implementin altres models de producció i consum donat que es mesures del capitalisme verd són insuficients. Resumint cal una conversió ecològica, una nova espiritualitat, amb un sentit vital que ens porti harmonia interna, amb els altres i amb l'univers. Cadascú ha de fer la seva part i, com recorda Casaldàliga: És tard, però és la nostra hora. Jordi Pujadas Ribalta coordinador ecició catalana Agenda Llatinoamericana Mundial http://llatinoamericana.org

© 2021 per Congrés Nacional d'Educació Ambiental