top of page

EL CONGRÉS PERMANENT

Ancla 1
CONGRÉS NACIONAL D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
DE L’ACCIÓ INDIVIDUAL A LA TRANSFORMACIÓ COL·LECTIVA
CNEA_grafics_01.png

El Congrés Nacional d’Educació Ambiental (CNEA) és l’espai de trobada de l’educació ambiental a Catalunya, un entorn de treball per actuar davant dels reptes que ens planteja un món canviant i complex i a concebre solucions per a una societat més sostenible, corresponsable i justa.

Després de dues edicions, la primera (2018) amb el lema Teixir aliances per avançar en educació ambiental i la segona (2020/21) amb el lema De l’acció individual a la transformació col·lectiva, el CNEA es consolida com a laboratori de síntesi de coneixement de l’educació ambiental a Catalunya.

La segona edició es va cloure amb una Declaració que aplega les conclusions principals del Congrés, reunides de forma participada. Durant 2022 es durà a terme un seguiment de les adhesions i de les accions derivades de la Declaració a través de la Secretaria Permanent del CNEA.

El CNEA pretén així seguir sent l’espai d'anàlisi i reflexió dels actors de l’educació ambiental i cercar eines que permetin arribar a nous col·lectius i crear aliances innovadores per transitar del canvi individual a la transformació col·lectiva i estructural.

L´Objectiu General

El CNEA estructura el seu eix de reflexió al voltant de la cultura de la sostenibilitat, entesa com el conjunt de coneixements, valors i pràctiques que la ciutadania, tant individualment com col·lectivament, ha de desenvolupar amb responsabilitat, racionalitat i creativitat per afrontar les problemàtiques socioambientals i per defensar els drets bàsics de les persones dins dels límits ecològics del planeta.

Més enllà de les estratègies i els instruments que creen consciència de la gravetat de la crisi socioambiental, cal trobar maneres d’ajudar tothom a relacionar-la amb les decisions personals i col·lectives i cal explorar mecanismes per capacitar-nos per a l’acció transformadora. L’anàlisi crítica de l’entorn, la discussió de valors, la imaginació d’escenaris futurs, l’exploració d'alternatives, la presa de decisions de manera participativa, la construcció de respostes, l’execució d’accions cooperatives i l’avaluació dels resultats són aprenentatges clau en aquesta capacitació.

CNEA_grafics_02.png
XARXES SOCIALS
bottom of page