QUÈ VOLEM? 

EL CONGRÉS VIRTUAL

EL CONGRÉS VIRTUAL

CONGRÉS NACIONAL D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 2020-21
DE L’ACCIÓ INDIVIDUAL A LA TRANSFORMACIÓ COL·LECTIVA

El Congrés Nacional d’Educació Ambiental 2020-21 aspira a generar proactivitat davant dels reptes que ens planteja un món canviant i complex i a concebre solucions per a una societat més sostenible, corresponsable i justa.

Sobre l’objectiu del primer congrés —Teixir aliances per avançar en educació ambiental—, aquesta segona edició vol transitar De l’acció individual a la transformació col·lectiva.

L’excepcionalitat de la pandèmia ha reconfigurat un format de trobades mensuals en línia, que s’inicia el novembre de 2020 i s’estén al llarg de 2021: un cicle enriquidor per incorporar idees i estratègies innovadores als centres educatius, les universitats, les entitats i les administracions que promovem l’educació ambiental. El Congrés Nacional d’Educació Ambiental és el laboratori de síntesi de coneixement de l’educació ambiental a Catalunya. 
 

 

Bases compartides per transitar a la cultura de la sostenibilitat 
DE L’ACCIÓ INDIVIDUAL A LA TRANSFORMACIÓ COL·LECTIVA

Consolidar-se com l’espai de trobada, anàlisi i reflexió dels actors de l’educació ambiental i cercar eines que permetin arribar a nous col·lectius i crear aliances innovadores per transitar del canvi individual a la transformació col·lectiva i estructural.

El CNEA estructurarà el seu eix de reflexió al voltant de les Bases compartides per transitar a la cultura de la sostenibilitat, com a document per a fonamentar una Estratègia Catalana d'Educació Ambiental.

Entenem per cultura de sostenibilitat el conjunt de coneixements, valors i pràctiques que la ciutadania, tant individualment com col·lectivament, ha de desenvolupar amb responsabilitat, racionalitat i creativitat per afrontar les problemàtiques socioambientals, defensant els drets bàsics de les persones dins dels límits ecològics del planeta.

Més enllà de les estratègies i els instruments que creen consciència de la gravetat de la crisi socioambiental, cal trobar maneres d’ajudar tothom a relacionar-la amb les decisions personals i col·lectives i a mecanismes per capacitar-nos per a l’acció transformadora. L’anàlisi crítica de l’entorn, la discussió de valors, la imaginació d’escenaris futurs, l’exploració d'alternatives, la presa de decisions de manera participativa, la construcció de respostes, l’execució d’accions cooperatives i l’avaluació dels resultats són aprenentatges clau en aquesta capacitació.

L’OBJECTIU GENERAL
 
EL PROGRAMA

1 Sessió inaugural 
 

La reflexió compartida de tres professionals de prestigi reconegut plantejarà les qüestions que han de guiar el debat del congrés.

5 Mirades per a la transformació

Taules rodones d’expertesa per innovar en la cultura de la sostenibilitat i la transformació col·lectiva. 

3 Mirades per a l’emergència

Sessions temàtiques per debatre sobre les emergències contemporànies: l’emergència de la biodiversitat, la climàtica i l’econòmica i social. 

2020

SESSIÓ INAUGURAL

27 de novembre a les 10h, via zoom

Pablo Meira

Professor de Filosofia i Ciències de l’Educació. Universidade de Santiago de Compostela

Paco Heras

Director de l’Área de Estrategias de Adaptación de la Oficina Española de Cambio Climático 
 

Teresa Franquesa 

Directora d'Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat de l'Àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

2021

GENER

Mirades per a la transformació

Obrim el Congrés!

FEBRER

Mirades per a la transformació

La professió

MARÇ

Mirades per a la transformació 

De la recerca a l’acció transformadora

ABRIL

Mirades per a la transformació 

Els reptes pedagògics

MAIG

Mirades per a l’emergència 

La crisi de la biodiversitat

JUNY

Mirades per a l’emergència

El repte del clima

JULIOL

Mirades per a l’emergència

Cap a la cultura de la sostenibilitat

SETEMBRE

Mirades per a la transformació

Participació i governança

© 2020 per Congrés Nacional d'Educació Ambiental