top of page
L’OBJECTIU GENERAL

Bases compartides per transitar a la cultura de la sostenibilitat 
DE L’ACCIÓ INDIVIDUAL A LA TRANSFORMACIÓ COL·LECTIVA

Objetivos.png
A
Metodologies
actives i participatives
A
Perspectiva global vinculada a la realitat local

Consolidar-se com l’espai de trobada, anàlisi i reflexió dels actors de l’educació ambiental i cercar eines que permetin arribar a nous col·lectius i crear aliances innovadores per transitar del canvi individual a la transformació col·lectiva i estructural.

El CNEA estructurarà el seu eix de reflexió al voltant de les Bases compartides per transitar a la cultura de la sostenibilitat, com a document per a fonamentar una estratègia catalana d'educació ambiental.

Entenem per cultura de sostenibilitat el conjunt de coneixements, valors i pràctiques que la ciutadania, tan individualment com col·lectivament, ha de desenvolupar amb responsabilitat, racionalitat i creativitat per afrontar les problemàtiques socioambientals, defensant els drets bàsics de les persones dins dels límits ecològics del planeta.

Més enllà de les estratègies i instruments creen consciència de la gravetat de la crisi socioambiental, cal trobar maneres d’ajudar tothom a relacionar-la amb les decisions personals i col·lectives i a capacitar-nos per a l’acció transformadora. L’anàlisi crítica de l’entorn, la discussió de valors, la imaginació d’escenaris futurs, l’exploració d'alternatives, la presa de decisions de manera participativa, la construcció de respostes, l’execució d’accions cooperatives i l’avaluació dels resultats són aprenentatges clau en aquesta capacitació.

A
El participant és el protagonista
A
La recerca és clau
A
Enfocaments crítics i de transformació social
A
Participació i treball comunitari
A
Objectius educatius específics
A
Focus en la crisi climàtica
A
Valoració dels professionals
A
Tecnologies digitals
bottom of page