EL PROGRAMA

Consolidar-se com l’espai de trobada, anàlisi i reflexió dels actors de l’educació ambiental i cercar eines que permetin arribar a nous col·lectius i crear aliances innovadores per transitar del canvi individual a la transformació col·lectiva i estructural.

El CNEA estructurarà el seu eix de reflexió al voltant de les Bases compartides per transitar a la cultura de la sostenibilitat, com a document per a fonamentar una estratègia catalana d'educació ambiental.

La sessió inaugural 
 

La reflexió compartida de quatre professionals de prestigi reconegut plantejarà les qüestions que han de guiar el debat del Congrés.

Les mirades per a la transformació

Quatre taules rodones d’expertesa per innovar en la cultura de la sostenibilitat i la transformació col·lectiva. 

Les sessions de participació

L’aportació dels col·lectius de l’educació per la sostenibilitat: de les entitats, l’àmbit docent i l’administració fins als moviments juvenils emergents. 

2020

SESSIÓ INAUGURAL 

Pablo Meira. Professor de Filosofia i Cièncias de l’Educació. Universidade de Santiago de Compostela
Paco Heras. Director de l’Área de Estrategias de Adaptación de la Oficina Española de Cambio Climático 
Teresa Franquesa. Directora d'Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat de l'Àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

2021

GENER

Mirades per a la transformació. Com estenem l’educació ambiental i la cultura de la sostenibilitat?

FEBRER

Sessió de participació. Entitats i empreses d’educació ambiental

MARÇ

Mirades per a la transformació. Com impliquem la ciutadania? El paper de la recerca.

ABRIL

Sessió de participació. Els espais naturals i la natura a la ciutat

MAIG

Mirades per a la transformació. Som capaços de crear noves solucions i respostes col·lectivament? 

JUNY

Sessió de participació. La universitat i les escoles