top of page

PRESENTA UNA EXPERIÈNCIA O PROJECTE AL CNEA 2024

Al tercer CNEA dedicarem dos blocs durant la jornada del 26 de gener per tal que qui vulgui, sigui de l’àmbit institucional, empresarial, associatiu, educatiu o universitari, pugui exposar una experiència, un projecte o una recerca. Es farà una breu comunicació amb un suport en format pòster i es donaran 5 minuts a cadascú per parlar, seguit d’un torn obert.

Com han de ser les comunicacions?

L’experiència, projecte o recerca haurà d’estar relacionada amb l’educació ambiental i amb el lema d'aquest congrés, "Construint comunitats cap a la justícia ecosocial".

Busquem iniciatives amb impacte, generadores de canvis en les persones i les comunitats i desenvolupades en xarxa i amb metodologies innovadores.

Durant els blocs de comunicacions, els ponents disposaran de 5 minuts per fer una primera exposició. En acabar totes les intervencions, les assistents podran moure’s per la sala i fer preguntes i debatre amb els ponents.

Des del Congrés oferirem unes plantilles senzilles per elaborar un pòster de suport a l'exposició.

Com puc presentar candidatura?

Cada participant pot presentar un màxim de dues comunicacions al Congrés. L'experiència o projecte pot ser exposat individualment o en grup, i és preferible comptar amb diverses entitats involucrades al projecte. Al formulari caldrà indicar només el nom de l’autor/a o ponent principal. 

El període de candidatures ha estat obert fins al 31 d’octubre. Durant les setmanes posteriors valorarem les propostes i contactarem les persones referents de les comunicacions seleccionades.

bottom of page